Header Adresa

Novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže


Tento zákon řeší projednávání protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství. Sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.

Novelizace je účinná dnem 1. 7. 2024.

Datum přidání: 2024-06-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.