Header Adresa

Vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin


Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Nahrazuje vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Datum přidání: 2024-06-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.