Header Adresa

Standard studia pedagogiky pro asistenty pedagoga 2024


Cílem Standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga je vybavit absolventy znalostmi a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Cílem studia je zprostředkovat dovednosti i znalosti s přímým vztahem pro praxi účastníků. 
Studium je rozděleno na čtyři studijní moduly + praxi. 
Modul 01: Systém škol a školských zařízení, vzdělávání dětí, žáků, studentů (min. 12 vyučovacích hodin) 
Modul 02: Pedagogicko-psychologické základy pro praxi asistenta pedagoga (min. 20 vyučovacích hodin) 
Modul 03: Role asistenta pedagoga (minimálně 8 vyučovacích hodin) 
Modul 04: Základy speciální pedagogiky a inkluzivního přístupu pro praxi asistenta pedagoga (min. 30 vyučovacích hodin) Reflektovaná praxe (min. 40 vyučovacích hodin) Celkem 10 disponibilních vyučovacích hodin doplňujících celkovou časovou dotaci je určeno pro profilování studia jednotlivými vzdělavateli. Přiřazení těchto hodin je součástí žádosti o akreditaci

Datum přidání: 2024-06-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.