Header Adresa

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ


MŠMT vydalo Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ.

Dokument obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2011 v úrovni MŠMT – KÚ.

Předkládaný materiál č.j.: 32 332/2010-26 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2011 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 odst. 1 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ze schváleného státního rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2011. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2011.

Datum přidání: 2011-01-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.