Header Adresa

Aktualizované metodiky "Svazkové školy" a "Školská právnická osoba"


Svazkové školy 
Školy zřizované svazky obcí jsou jedním z efektivních způsobů spolupráce místních samospráv při naplňování povinnosti zajistit podmínky pro předškolní a základní vzdělávání všem dětem. Aktualizovaná metodika "Svazkové školy" přehledně a srozumitelně popisuje všechny důležité aspekty kompetencí obcí v oblasti školství se zaměřením na spolupráci obcí při zřizování svazkových škol. 
Jednotlivé kapitoly se věnují povinnostem obcí, problematice zajišťování kapacit, spádových obvodů, ale také financování z rozpočtového určení daní. Text přibližuje postavení školské právnické osoby jakožto moderní formy právní subjektivity a popisuje odlišnosti mezi příspěvkovými organizacemi a školskými právnickými osobami. Hlavní část je věnována samotným svazkovým školám, jejich zakládání, financování i provozován.

Datum přidání: 2024-05-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.