Header Adresa

Organizační řády Chemické olympiády, Biologické olympiády a Soutěže v cizích jazycích


Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly schváleny v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, nové organizační řády Chemické olympiády, Biologické olympiády a Soutěže v cizích jazycích.

Organizační řád Chemické olympiády

Č.j.: 24 112/2010-51

Organizační řád Biologické olympiády

Č.j.: 22 921/2010-51

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Č.j.: 19 866/2010-51

Datum přidání: 2011-01-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.