Header Adresa

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP, zapojit se může každý


Národní pedagogický institut předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV). Veřejná konzultace, do které se může zapojit každý, začíná 2. dubna a bude otevřena do 31. května 2024. Samotná veřejná konzultace je důležitou částí tvorby revize RVP PV a ZV, ale není součástí schvalovacího procesu revize, který proběhne po předání finálního dokumentu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v září tohoto roku. 
Předškolní, základní a střední školství v České republice čeká reforma tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se promítne nejen do života pedagogů a žáků, ale celé společnosti. Hlavním cílem revize RVP je poskytnout mateřským, základním a středním školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

Datum přidání: 2024-04-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.