Header Adresa

MŠMT připravilo plán podpory pohybových aktivit ve školách na příštích 5 let


Aktivní transport do školy i ze školy, pohybové přestávky ve vyučování, změny ve výuce tělocviku, otevřená hřiště, více školních sportovních soutěží, intenzivnější podpora sportovních talentů, ale i podpora duální kariéry sportovců na vysokých školách. To vše obsahuje materiál „Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024–2028“ (zkráceně „Mládež v pohybu a ve zdraví“), který dnes MŠMT předkládá k projednání vládě. 

„Role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti po mnoho let tráví značnou část dne a získávají také významné návyky pro další život, je pro podporu řešení problémů spojených s nedostatkem pohybových aktivit zcela zásadní, což je potřeba v rámci cílené státní politiky adekvátně reflektovat,“ říká k tématu podpory pohybových aktivit na školách ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek s tím, že jde o historicky první ucelenou národní koncepci svého druhu.

Datum přidání: 2024-04-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.