Header Adresa

Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda


Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády.

Datum přidání: 2024-03-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.