Header Adresa

Hlavní hygienička: děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování


Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. V pondělí děti mohou standardně dorazit do školy. 

Informace pro školy a školská zařízení: 

1. V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu.
2. Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat. 
3. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav. 
4. V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte 
    návštěvu lékaře. 

Informace pro rodiče: 

1. Pokud Vaše dítě má příznaky onemocnění, kontaktujte pediatra. 
2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími 
    informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
4. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli. 

Stanovisko České vakcinologické společnosti naleznete v příloze.

Datum přidání: 2024-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.