Header Adresa

Plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání


Národní pedagogický institut ČR zveřejnil inspirativní materiály pro rodiče a učitele k zajištění plynulého přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání. 

Rodičům dětí před nástupem do základní školy je věnováno desatero Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ.pdf. 
Více inspirace k zajištění plynulého přechodu dítěte z předškolního do základního vzdělávání i pro učitele je možné nalézt na webu Národního pedagogického institutu ČR.

Datum přidání: 2024-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.