Header Adresa

Tři metodické materiály pro moderní digitální infrastrukturu škol


V digitální éře, kde se vzdělávání a technologie se stávají neodmyslitelnými součástmi každodenního života, je důležité, aby školy byly vybaveny nejen moderními nástroji, ale také bezpečnou a funkční digitální infrastrukturou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje tři metodické materiály, které slouží jako cenný průvodce pro zlepšení digitální infrastruktury ve školách. 

Průvodce ke Standardu konektivity škol 

Dokument blíže vysvětluje problematiku digitální infrastruktury školy, proč je potřeba ji kvalitně a funkčně zajistit a jak to udělat. Dokument je určen pro ředitele, ICT koordinátory, správce IT i zřizovatele. 

Prokázání a kontrola naplnění Standardu konektivity škol

Jedná se o dokument pro všechny školy/příjemce, které mají prokázat naplnění parametrů uvedených ve Standardu konektivity škol.

Bezpečná digitální infrastruktura školy

Kybernetická bezpečnost je v dnešní digitální době zásadním hlediskem pro každou instituci, včetně škol. Tento dokument představuje základní principy, postupy a doporučení v oblasti bezpečnosti školní digitální infrastruktury. Je určen především pro IT správce a administrátory, kteří mají za úkol zajistit, aby školní sítě a data byly chráněny před různými online hrozbami a útoky. 

Metodiky jsou doplňkem a vysvětlením Standardu konektivity škol, který definoval základní technická kritéria cílového stavu školní síťové infrastruktury a přijatelnosti aktivit projektů naplňující požadavky na školy v 21. století. 

Představené metodické materiály jsou nedílnou součástí snahy MŠMT podporovat a posilovat digitální infrastrukturu ve školách. Pokud se potýkáte s otázkami ohledně digitální infrastruktury na své škole, tyto materiály mohou být cenným průvodcem na cestě k jejímu zdokonalení a zabezpečení. 

Datum přidání: 2024-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.