Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 02/24


Věstník MŠMT. Ročník LXXX. Sešit 2/2024 (240 s.). 
Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
Část normativní 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací soukromému školství 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací církevnímu školství 
- Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2024 
- Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na 
  rok 2024 
- Soustava republikových normativů na rok 2024 
- Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2024 
- Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře 
  na rok 2024 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na 
  období leden–srpen 2024 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí

Datum přidání: 2024-03-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.