Header Adresa

Směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností


(POZOR! Pouze návrh) 
Usnesení vlády ze dne 21. 2. 2024 
- Zrušení závaznosti limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství územních samosprávných celků v roce 2024. 
- Potvrzeno, že ani v současnosti není členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance závazné. 
- Nadále bude MŠMT usilovat o zajištění dodatečných prostředků pro regionální školství.

Datum přidání: 2024-02-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.