Header Adresa

Kroky ředitele školy - Změny právních norem od 1. 1. 2011


Podrobně rozpracované kroky naleznete v programu Pracovně právní vztahy ve škole, verze 1.2011, kapitola Novinky a důležitá upozornění. Program můžete získat zdarma v E-Obchodu společnosti aTre, inovace programu 2x ročně, vždy za 210 Kč + DPH.

Datum přidání: 2011-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.