Header Adresa

Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol


Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z dnešního jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády. „Potíže ředitelům škol činí často striktní regulace počtu nepedagogických míst, nejen snížený objem finančních prostředků. Návrh úpravy tohoto usnesení, která umožní ředitelům škol lépe rozložit pracovní úvazky, předložíme na základě dnešní politické dohody. v následujících dnech,“ řekl po jednání ministr školství Mikuláš Bek. 
Původní rozpočet pro resort školství počítal se snížením až o 17 tisíc úvazků nepedagogických pracovníků. Koncem ledna schválila vláda na návrh ministra školství Beka navýšení rozpočtu o další 4 miliardy korun, což nakonec umožní omezit snížení normativu na 7,5 tisíce nepedagogických pozic. Významná většina těchto pozic je neobsazená, řešení se proto hledá pro 2,5 tisíce pozic z celkem necelých 70 tisíc pozic nepedagogických pracovníků v celé ČR. Část prostředků ze státního rozpočtu ještě školám rozepíší krajské úřady prostřednictvím krajských normativů. Část úvazků nepedagogů lze také hradit z prostředků, které byly převedeny do rezervy krajů.

Datum přidání: 2024-02-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.