Header Adresa

MŠMT zveřejnilo rozpis rozpočtu pro regionální školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo a zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024. Ze zveřejněných údajů lze zjistit, jaká částka byla ze státního rozpočtu stanovena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik ze stanovené částky připadá na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců a kolik pracovních úvazků je možné ze stanovených prostředků hradit. 
Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě, a také na webu MŠMT. 
MŠMT v roce 2024 rozepsalo na platy učitelů ve školách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí objem prostředků, který zajišťuje průměrný plat učitelů na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2022. Rozepsaný průměrný měsíční plat učitelů tak v roce 2024 činí 52 412 Kč, což oproti roku 2023 představuje v průměru zvýšení o 2 500 Kč, tj. zvýšení v průměru o 5 %. Pro učitele mateřských škol je rozepsán průměrný měsíční plat 45 369 Kč, pro učitele základních škol 54 488 Kč a pro učitele středních škol 55 392 Kč. 

PRINCIPY ROZPISU ROZPOČTU PŘÍMÝCH VÝDAJŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ NA ROK 2024 

Materiál č.j. MSMT-296/2024-2 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2024. 
Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy: 
Principy_rozpisu_rozpoctu_RgS_USC_2024.pdf 
Priloha_1_Normativy_pro_skoly_a_skolni_druziny_2024.xlsx
Priloha_2_Metodika_pro_stanoveni_objemu_prostredku_pro_RgS_USC.pdf
Priloha_3_Normativni_rozpis_rozpoctu_RN_2024.xlsx
Priloha_4_Rozpis_rozpoctu_na_rok_2024.xlsx
Finanční prostředky pro jednotlivé školy a školní družiny

Datum přidání: 2024-02-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.