Header Adresa

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování


V rámci úzké spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikla „Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování“ (dále také „Metodika“). Cílem Metodiky, která byla projednána v Meziresortní pracovní skupině pro institucionální stravování, není zavádět nové povinnosti, ale poskytnout ucelený, podrobný a jednotný výklad na možnost poskytovat dietní stravování v rámci školních jídelen. Metodika reflektuje výsledky monitoringu dietního stravování provedeného hygienickou službou v průběhu roku 2023. Přináší výklad nejasnostem, které se s poskytováním této služby pojily. Doporučené postupy vznikly ve spolupráci nutričních terapeutů, hygieniků či metodiků školního stravování a prošly pilotním ověřováním na přesně definovaném reprezentativním vzorku zařízení školního stravování. 

1. Celková metodika 
2. Obecná část 
3. Nejčastěji se vyskytující diety v rámci školního stravování 
4. Zajištění dietní stravy donáškou vlastní stravy 
5. Zajištění dietního stravování formou přípravy ve vlastním provozu tzv. "in house" 
6. Zajištění dietního stravování formou dovozu druhým subjektem přímo po dohotovení 
7. Zajištění dietního stravování formou dovozu druhým subjektem po zchlazení 
8. Souhrnné nejdůležitější informace formou grafických listů 
Nejčastější dotazy z oblasti dietního školního stravování 
Receptury pro dietní školní stravování garantované Státním zdravotnickým ústavem

Datum přidání: 2024-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.