Header Adresa

Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) doporučuje následující postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách. Metodické doporučení je určeno základním školám včetně přípravných tříd, odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a školám poskytujícím střední vzdělání v České republice, a to především ředitelům škol, třídním učitelům, výchovným poradcům a metodikům prevence.

Datum přidání: 2024-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.