Header Adresa

CERMAT vyhlašuje 13. ročník soutěže samostatných odborných prací učňů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR třináctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). 


Soutěž se týká těchto oborů vzdělání: 
23-62-H/01 Jemný mechanik – hodinář 
29-54-H/01 Cukrář 
31-58-H/01 Krejčí 
33-56-H/01 Truhlář 
36-66-H/01 Montér suchých staveb 
41-51-H/02 Včelař 
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník 
66-53-H/01 Operátor skladování 
69-51-H/01 Kadeřník 
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
82-51-H/04 Umělecký keramik 
82-51-H/06 Umělecký štukatér 

Podmínky soutěže 
• Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z výše uvedených oborů. 
• Škola zašle 1–2 soutěžní práce vytvořené ve školním roce 2023/2024 za každý z oborů vzdělání (popř. zaměření), v němž se bude chtít soutěže zúčastnit. Práce je nutné zaslat elektronicky ve formátu PDF na adresu kockovad@cermat.cz. 
• Povinnou přílohou emailu je vyplněná tabulka se základními údaji o účastnících se žácích, jejich SOP a s kontakty na školu. 
• Zasláním souborů, které budou obsahovat fotografie, účastník soutěže souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách Centra. Nejzazší termín pro odeslání všech souborů Centru je 30. června 2024. 
Vyhodnocení 
• Vyhodnocení zaslaných prací se bude konat v září 2024. Provede ho komise složená ze zástupců Centra a Hospodářské komory ČR. 
• Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce září 2024, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách Centra a Hospodářské komory ČR. 
• Autorům nejlepších SOP budou předány diplomy osobně zástupci Centra a Hospodářské komory ČR na slavnostní akci pořádané Hospodářskou komorou ČR.

Datum přidání: 2024-02-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.