Header Adresa

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina účinného k 1. 9. 2024


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k novele zákona (č. 454/2023 Sb.), která doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Datum přidání: 2024-02-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.