Header Adresa

Novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách


S účinností k 31. 1. 2024 je novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Datum přidání: 2024-01-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.