Header Adresa

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem


Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožní to novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a která je účinná od Nového roku. Uchazeči se tak budou přihlašovat elektronicky už v únoru 2024. 
Digitalizace příjímacího řízení má školám, žákům, a především jejich rodičům a zákonným zástupcům usnadnit podávání přihlášek na střední školy a veškerou administrativu, která k tomu patří. Nově tak odpadne povinnost podávat přihlášku fyzicky a zruší se zápisové lístky. Díky prioritizaci škol na přihlášce by měla být většina uchazečů rozřazena do škol hned po prvním kole. 
Digitalizace procesu podávání přihlášek bude zajištěna prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který v souladu s novelizací školského zákona spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT v polovině ledna pro školy a od 1. února pro uchazeče a jejich rodiče na adrese www.prihlaskynastredni.cz, kde jsou také veškeré informace. 
Nově je tedy možné podat přihlášku přes uvedené webové stránky nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

Datum přidání: 2024-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.