Header Adresa

Informace MŠMT k plnění povinné školní docházky v zahraničí dle § 38 školského zákona


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo metodický materiál týkající se plnění povinné školní docházky v zahraničí podle § 38 školského zákona. Účelem materiálu je poskytnout základním školám a nižším ročníkům víceletých gymnázií informační podporu pro správný postup při vzdělávání žáka v zahraničí. 
V materiálu je popsán postup školy i zákonných zástupců žáka při zahájení vzdělávání žáka v zahraničí, v průběhu vzdělávání i při zařazení žáka zpět do školy v České republice. Zároveň jsou uvedeny i další možnosti, které při vzdělávání žáka v zahraničí mohou nastat. Materiál mohou využívat také zákonní zástupci žáků, aby byli předem informováni o svých povinnostech i právech souvisejících se vzděláváním žáků v zahraničí.

Datum přidání: 2024-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.