Header Adresa

Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024


OBSAH 
Legislativní předpisy 
Použité zkratky 
Hlavní náležitosti vyhlášení a základní pravidla vedení přijímacího řízení 
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 
Podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení 
Organizace prvního kola přijímacího řízení 
Vyhodnocení výsledků prvního kola přijímacího řízení 
Odvolání a vzdání se práva na přijetí 
Druhé kolo přijímacího řízení 
Třetí a další kola přijímacího řízení 
Obory vzdělání s talentovými zkouškami ve školním roce 2023/2024 
Časový harmonogram pro první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 
Časový harmonogramu pro druhé kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 
Další události 
Kontaktní údaje

Datum přidání: 2024-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.