Header Adresa

Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024


MŠMT vydalo legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře od 1. 1. 2024 

Legislativní předpisy
Školský zákon s novými ustanoveními o přijímacím řízení v paragrafech 59 a dále s účinností od 1. 1. 2024 (PDF, 1,21MB)
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoří s účinností od 1. 1. 2024 (PDF, 282KB)
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (PDF, 1,83MB)
Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024 (PDF, 496KB) 

Metodické materiály 
Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. 1. 2024 (PDF, 837KB) 
Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce (PDF, 40KB)
Informace pro základní školy k přijímacímu řízení (PDF, 42kB) 
Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě BROŽURA (PDF, 962KB)
Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě TISK (PDF, 6,17MB) 

Tiskopis přihlášky a jiné formulář
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024 (PDF, 202KB) 
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024 editovatelná (XLSX, 27KB) 
Přihláška_2023-2024 (PDF, 190KB) 
Přihláška_2023-2024 editovatelná (XLSX, 27KB) 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (PDF, 170KB) 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání editovatelný (XLSX, 27KB) 
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (PDF, 137KB) 
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání editovatelné (XLSX, 21KB) 
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace (PDF 136KB) 
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace editovatelné (XLSX, 21KB) 
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou       
   ochranou (PDF, 140KB)
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou 
   ochranou editovatelná (XLSX, 21KB)

Datum přidání: 2024-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.