Header Adresa

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol


Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací Č.j.: MSMT- 29019/2023-1 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) aktualizuje „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení“. Tento metodický výklad má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich odpovědným zástupcům i zřizovatelům škol a školských zařízení ke snadnější orientaci v odměňování a při zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací.

Datum přidání: 2024-01-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.