Header Adresa

Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024


Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel.

Datum přidání: 2024-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.