Header Adresa

MŠMT upravilo Výzvu na podporu školního stravování


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vyhlášené Výzvě na podporu školního stravování žáků základních škol v roce 2024 vypouští ustanovení, že zákonný zástupce podpořeného žáka nesmí být příjemcem dávek v hmotné nouzi, nesmí čelit exekuci/insolvenci nebo pobírat dávky pěstounské péče. Současně se prodlužuje lhůta pro předkládání žádostí do 31. 1. 2024.

Datum přidání: 2024-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.