Header Adresa

Metodické doporučení k FKSP od 1. 1. 2024


Ministerstvo financí v souvislosti se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), jehož součástí je mj. i zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu zajištění jednotné správní praxe při tvorbě a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle příslušných právních předpisů napříč subjekty povinnými tvořit FKSP vydává metodické doporučení pro hospodaření s fondem od 1. 1. 2024.

Datum přidání: 2023-12-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.