Header Adresa

Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva


Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech. 

Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické rozhodování o budoucích směrech vzdělávací politiky. Zpráva je zdrojem informací pro všechny, kdo se podílejí na řízení a rozvoji vzdělávacího systému, a kdo tento rozvoj realizují.

Datum přidání: 2023-12-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.