Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 07/2023


Věstník MŠMT. Ročník LXXIX. Sešit 7/2023 (8 s.). 

Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
Část normativní 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga

Datum přidání: 2023-12-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.