Header Adresa

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024. Výzva je zaměřena na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepřiznivé finanční situaci nebo se v nepříznivé finanční situaci ocitla dočasně. Výčet oprávněných žadatelů a další důležité informace naleznete přímo ve Výzvě, která je včetně příloh připojena níže. K žádosti o poskytnutí dotace, kterou lze vyplnit a vygenerovat v informačním systému na adrese https://is-integrace.msmt.cz/, je třeba připojit povinné přílohy a uvést další povinné údaje, pro které lze využít formulář s názvem Dodatek k žádosti (u tohoto dodatku doporučujeme povolit makra pro zjednodušení vyplnění formuláře). Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 22. 1. 2024.

Datum přidání: 2023-12-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.