Header Adresa

Pokusné ověřování Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Toto pokusné ověřování má cíl realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích. Bude probíhat v letech 2023–2025 a přihlašovat se do něj mohou mateřské, základní a střední školy zřizované obcí či krajem, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. V rámci pokusného ověřování získají provázející učitelé vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost.

Datum přidání: 2023-12-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.