Header Adresa

Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá


Počet úvazků učitelů v regionálním školství, které zahrnuje především mateřské, základní a střední školy, za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2022 o 2,6 %. O stejný procentuální rozdíl vzrostl i jejich průměrný plat či mzda. Počet dětí v mateřských školách a počet žáků ve školách základních přitom meziročně poklesl. Největší meziroční nárůst platů a mezd byl u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 %.

Datum přidání: 2023-12-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.