Header Adresa

Aktuální počty ukrajinských uprchlíků na českých školách


Z důvodu nutnosti identifikovat dopady probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině na český vzdělávací systém Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po roce opakovaně přednostně vyhodnotilo některé klíčové údaje z pravidelného podzimního sběru dat, aby zjistilo stavy ukrajinských dětí a žáků. Celkově bylo k 30. září 2023 v českých mateřských, základních a středních školách 48 090 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků, což je o 2 195 méně než před rokem, a tvoří aktuálně podíl 2,6 procenta. Celkový počet dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích činí v aktuálním školním roce 1 860 705, což je asi o 10 tisíc více než před rokem. Zatímco v případě mateřských a základních škol počet dětí a žáků (i těch ukrajinských) mírně poklesl, na středních školách jejich počet naopak vzrostl. Přesto podíl ukrajinských uprchlíků představuje jen 1 procento všech žáků středních škol. Cizinci s ukrajinským státním občanstvím jsou stejně jako před rokem nejpočetnější skupinou cizinců v českých školách regionálního školství. Počty dětí a žáků, jakož i ukrajinských uprchlíků v jednotlivých druzích škol jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum přidání: 2023-12-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.