Header Adresa

Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy


listopad 2023 
Konání stávky je zákonem upraveno pouze pro případ vyjednávání o kolektivní smlouvě, tento materiál tak vychází z obecně platných právních předpisů. Zákon o kolektivním vyjednávání je využit podpůrně. I když není účelem stávky sjednání kolektivní smlouvy, právo na stávku zůstává zachováno, jak už dříve dovodil Nejvyšší soud.

Datum přidání: 2023-11-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.