Header Adresa

Informace Státního zemědělského intervenčního fondu pro školy zapojené do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol" pro školní rok 2023/2024


Státní zemědělský intervenční fond (dále „SZIF“) oznamuje, že od školního roku 2023/2024 přijímá žádosti o podporu za produkty dodané do škol v rámci Školního projektu pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Proto i školy potvrzují množství a sortiment dodaných produktů svým dodavatelům přes Portál farmáře. 
Postup potvrzování dodávek pro školy je podrobně popsán v „Příručce pro školy – Školní projekt na Portálu farmáře“, která je k dispozici zde. Obecná pravidla pro školy zapojené do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ obsahuje Příručka pro školy – Školní projekt 2023/2024. 
V případě jakýchkoliv dotazů k provádění Školního projektu se mohou školy obracet telefonicky na infolinku SZIF č. tel.: 222 871 871 nebo kontaktovat SZIF emailem na adrese skolniprojekty@szif.cz.

Datum přidání: 2023-11-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.