Header Adresa

Připravuje se novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů


Bude se měnit příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
2. Obecná pravidla normované finanční náročnosti

Datum přidání: 2023-11-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.