Header Adresa

Připravují se nová pravidla pro výpočet PHmax pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované územněsprávními celky


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se přijetí opatření, která umožní ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele základní a střední školy a konzervatoře, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost. Řešením je snížení "stropu", resp. snížení hodnoty maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nad průměrnou hodnotu poměru využívání potenciálu PHmax za období od implementace změn financování. Opatření může způsobit zánik některých základních škol, s nižším průměrným počtem žáků na třídu než stanoví vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, pokud zřizovatel nebude schopen/ochoten se více podílet na vzdělávání v dané škole. Ze stejného důvodu může dojít i k přeměně úplných základních škol na školy pouze s prvním stupněm. Pro rodiny v obcích, ve kterých by k tomu došlo, by to znamenalo nutnost dojíždění dětí do škol v jiných obcích. Nelze však ani odhadnout, kolika obcí by se to týkalo, neboť nelze predikovat postoj zřizovatelů škol.

Datum přidání: 2023-11-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.