Header Adresa

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027 (dále jen „Dlouhodobý záměr ČR 2023–2027“) je implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (dále jen „Strategie 2030+“). Dlouhodobý záměr ČR 2023–2027 nejen, že vychází z uvedené strategie a efektivně plánuje pomocí konkrétních cílů její naplňování, ale i říká, jak a kdy se mají opatření realizovat a přináší i podněty pro krajské plány i plány škol.

Datum přidání: 2023-11-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.