Header Adresa

Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách


Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informaceo podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického šetření bylo mimo jiné ověřit, jaké úrovně dosahují žáci prvních ročníků středních škol ve vybraných oblastech moderních dějin České republiky, a zhodnotit jaké podmínky pro výuku moderních dějin školy zajišťují a jaká je její kvalita. Zjištěné poznatky jsou východiskem pro následně formulovaná doporučení na úrovni systému i školy.

Datum přidání: 2023-10-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.