Header Adresa

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů


Důvod novely ZP 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (směrnice WLB) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (směrnice TPWC

Zákon reaguje na nárůst objemu práce vykonávané na dálku, tedy výkonu práce mimo obvyklé pracoviště (home office) v souvislosti s koronavirovou epidemií. 

Nejdůležitější změny: 
1. Práce na dálku 
2. Informování o obsahu pracovního poměru 
3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
4. Digitalizace a doručování písemností v pracovněprávních vztazích 
5. Práva zaměstnanců pečujících o děti a nebo osoby podle zvláštního předpisu 
6. Nepřetržitý odpočinek

Datum přidání: 2023-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.