Header Adresa

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí. I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici v příloze níže.

Datum přidání: 2023-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.