Header Adresa

Novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů


S účinností k 1. červenci došlo k novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Datum přidání: 2023-09-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.