Header Adresa

Informace pro základní školy - Nová pravidla pro zařazování a evidenci žáků ve školní matrice plnících povinnou školní docházku v zahraničí nebo formou individuálního vzdělávání od 1. září 2023


Od 1.9.2023 dochází v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. ke změně v evidenci žáků vzdělávaných v zahraničí (dle § 38 školského zákona) a žáků vzdělávaných individuálně (dle § 41 školského zákona). Úpravou dochází ke sjednocení způsobu vykazování těchto žáků. Od 1.9.2023 dochází v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. ke změně v evidenci žáků vzdělávaných v zahraničí (dle § 38 školského zákona) a žáků vzdělávaných individuálně (dle § 41 školského zákona). Úpravou dochází ke sjednocení způsobu vykazování těchto žáků. Doposud byli tito žáci vedeni v některých případech v konkrétní třídě, v některých případech byli vedeni jako nezařazeni do ročníku. Úprava se týká povinnosti evidovat tyto žáky v konkrétní třídě a ročníku. Každý žák vzdělávaný dle § 38 nebo § 41 bude od 1.9.2023 evidován v konkrétní třídě podle výsledků zkoušek nebo podle věku. Třídy, které jsou tvořené pouze žáky vzdělávanými dle § 41 nebo podle § 38 školského zákona, se nebudou od 1.1.2024 započítávat do počtu tříd rozhodných pro stanovení PHmax.

Datum přidání: 2023-08-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.