Header Adresa

Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků v rámci různých školních aktivit


Metodické doporučení ČŠI 2023 

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách. Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům pedagogických sborů a rodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

Datum přidání: 2023-08-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.