Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí


Novela mění § 5 odst. 4 NV
"(4) Do počtu tříd rozhodných pro stanovení výše PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se nezapočítávají třídy tvořené pouze žáky vzdělávanými formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávanými podle § 38 školského zákona.".

Datum přidání: 2023-08-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.