Header Adresa

Nová verze formulářů pro akreditaci vzdělávacích programů VOV


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představuje novou verzi formulářů pro akreditaci vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání. Formuláře byly připraveny ve spolupráci s Expertní skupinou pro vyšší odborné vzdělávání a Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání a jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy
Metodický pokyn pro žádost o akreditaci vzdělávacího programu vyššího odborného vzdělávání
Formulář A - Žádost o akreditaci vzdělávacího programu - základní údaje
Formulář B - Žádost o akreditaci vzdělávacího programu - vzdělávací program
Formulář C - Žádost o akreditaci vzdělávacího programu - materiální a personální zabezpečení
Tabulka počtu hodin

Datum přidání: 2023-08-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.