Header Adresa

Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023-2025


MŠMT zveřejňuje Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023-2025. Vláda ČR na svém jednání dne 19. července 2023 schválila usnesením č. 548 Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023-2025. Akční plán vychází z Národní strategie primární prevence u rizikového chování u dětí a mládeže 2019-2027, která je základním strategickým dokumentem MŠMT nastavujícím základní rámec politiky primární prevence rizikového chování v České republice.

Datum přidání: 2023-08-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.